Kort innpå: Isolasjonen i den moderne verden

Kunstneren Edward Hopper ble en gang stilt følgende spørsmål: – Are your paintings reflective of the isolation of modern life? (Reflekterer maleriene dine isolasjonen i den moderne verden?)

Et Hopper-bilde med typisk sosial omgang.

Utifra bildene hans, er det rimelig å anta at Hopper ikke var ukjent med det mutte, litt innesluttede og kortfattede. Så han svarte:

– It may be true. It may not be true.

Altså: Ikke bruk lukkede spørsmål hvis du vil ha gode svar.

En annen gang fikk Hopper spørsmål om hva som trakk ham til de mørke scenene fi vi mer i bildene hans. Han svarte:

– I suppose it’s just me.

Til tross for åpent spørsmål – det er vanskelig for folk å sette ord på seg selv. Egne opplevelser og oppfatninger, ja. Men seg selv? Vanskelig. Nesten umulig.

Husk det når de stiller de store spørsmålene dine. “Hva er det som driver deg?” og andre. Utfordrende spørsmål er fint, men folk er ikke noe flinke til svare, rett og slett.


(Eksemplene fra Hopper-intervjuene er hentet fra boka The Lonely City av Olivia Laing)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.