Kort innpå: Sånn skal oppfølgings-spørsmålene være. Bra, Tore Gjerstad i DN!

Svar fra maktpersoner blir ofte diffuse. Det ligger i maktens natur å ikke være for åpen, siden informasjon er makt og makt ikke alltid egner seg for å deles.

Foto: Skjermdump fra dn.no

Så når Kong Harald i dagens store intervju i DN sier at ikke alle var like begeistret for dette at han skulle fronte næringslivsdelegasjoner i utlandet, så formulerer han seg litt rundt:

– Det var motforestillinger mot å være døråpner for næringslivet. Det var litt engstelse for at det skulle bli for nære relasjoner til en del av næringslivet.

Og der kunne jo journalisten gitt seg. Humret litt og tenkt at “ja det kan jeg tenke meg…”

Men det gjør ikke DNs journalist, Tore Gjerstad. Så han spør heller:

– Hvem hadde motforestillinger?

Og dermed får han et mye mer interessant svar:

– Min far blant annet. Han ba meg en gang på 60-tallet være forsiktig med å knytte meg til utvalgte aktører i næringslivet. (…)

Sånn skal det være. En journalist skal presse på for å få noe konkret. Innsikt. Det er derfor man intervjuer. Det er det oppfølgingsspørsmål er til for.

En selvfølge, sier du? Jeg skulle ønske det var en selvfølge.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.