Kort innpå: Du vil jo at intervjuobjektene tenker seg om

Hvorfor intervjuer du? For å få innsikt i en sak og gode svar, håper jeg. Da er det viktig at intervjuobjektet får tenke seg om. For den som tenker seg om, får også muligheten til å sette sine egne ord på saken.

I dag leste jeg et intervju med Robert Steen, faren til Mats. Alle trodde Mats døde venneløs, etter at han hadde brukt alle døgnets timer på å spille dataspill. Denne saken, skrevet av Vicky Schaubert i NRK forteller en annen historie.

Men i Aftenposten-saken handlet det altså om Robert Steen selv, som i tillegg til å være far i en fantastisk historie, også er finansbyråd (Ap) i Oslo kommune. Da så det slik ut:

Faksimile av Aftenposten-artikkel om Robert Steen

Legg merke til spørsmålet: “Hvorfor gikk det veldig bra med deg?” Det får Steen til å tenke seg om. Og det er det du vil at et intervjuobjekt skal gjøre.

Det oppnår du med åpne spørsmål. Gjerne oppfølgingsspørsmål som tar tak i noe som er sagt.

Så kan man kanskje innvende at det er åpning for enda flere oppfølgingsspørsmål her. Husk at du som journalist er ute etter innsikt, ikke bare vurderinger og fraser. Hva var det med mamma?

(Dette spørsmålet ble nok stilt på et vis, for et annet sted i teksten handler det mye om Steens mor. Sånn er det – en artikkel trenger ikke se ut som en Q&A. Folk redigerer. et er ikke bare greit, det er helt nødvendig.)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.