Oppvisning i intervjuteknikk av Fredrik Solvang i Dagsnytt Atten

Noen ganger er Dagsnytt Atten så bra at jeg måper. Fredrik Solvang har sikkert fått mye skryt før, men her kommer litt til. Og det handler om intervjuteknikk.

Oppviser glimrende intervjuteknikk: Fredrik Solvang i Dagsnytt Atten-studio. Skjermdump: nrk.no

Det gjelder derfor å bygge opp intervjuet skikkelig. Det første spørsmålet ditt skal kanskje ikke være det første du kommer på eller setter ned på blokka. Kanskje det første spørsmålet ditt skal være et åpent spørsmål som det er vanskelig å komme unna.

Hvis du spør: Hvordan kom du deg hit til studio, er det vanskelig for intervjuobjektet å svare noe annet enn det som er rett, nemlig: – Jeg gikk. Eller: – Jeg tok taxi. Dersom intervjuobjektet prøver å få fokus over på noe annet, er det åpenbart at vedkommende ikke vil svare, og det er like åpenbart at journalisten kan stille det samme spørsmålet igjen. Akkurat her har norsk presse blitt flinkere de siste årene. De stiller samme spørsmålet flere ganger. Det må til i blant.

Åpne spørsmål til Gulati
Tilbake til Dagsnytt Atten. Fredrik Solvang hadde 14/12 Fremskrittspartiets stortingsrepresentant Himanshu Gulati i studio, og Gulati skulle forsvare sin egen justisminister. Tor Mikkel Wara. Wara hadde tidligere på dagen varslet full gjennomgang av inkassobransjen, at vi må se på salærene til selskapene og samtidig se om de følger god inkassoskikk. Bakgrunnen var saken om at et krav på 22 øre hadde vokst til over fire tusen kroner.

En journalist gjør hjemmeleksa si
Gulati hadde nok tenkt å fortsette angrepet på inkassoselskapene, men Solvang hadde en annen plan, for han hadde gjort hjemmeleksa si. Han hadde funnet ut at store deler av de fire tusen kronene havnet i statskassa, og at det for øvrig var Stortinget som hadde satt og godkjent de salærene som inkassoselskapene bruker.

Stortinget vedtar lovene
Etter noen innledende runder, som egentlig var til for å få Gulati til å bite på kroken, var derfor spørsmålet fra Solvang som følger:
– Hvem har vedtatt inkassoloven og tvangsfullbyrdelsesloven?
Gulati prøvde selvsagt å vri seg unna med noen generelle vendinger om hvor gamle lovene var og at man måtte følge med i tiden og så videre. Det var derfor lett for Solvang å høre at han måtte stille spørsmålet en gang til:
– Hvem vedtar lovene?
Stortinget vedtar lovene, sa Gulati
Takk, sa Solvang, og fortsatte:
Hvem har vedtatt at inkassobyråene kan sende absolutt alle fillekrav rett til namsmannen hvis skyldner ikke betaler?
Det er nok også Stortinget, svarte Gulati
Hvem stikker av med de fleste av disse fire tusen kronene i dette tilfellet?
Jeg er usikker, men en god del går vel til Staten, mye av salærsatsene går til Staten.
Hvor mye vil du anta av de fire tusen?
Nei, jeg vet ikke (…), sa Gulati.

Staten får pengene
Gulati kunne altså ikke svare på dette. Faktum er at av de fire tusen kronene, får Namsmannen 1921 kroner og Forliksrådet 1130 kroner. I tillegg er de andre salærene fastsatt av Staten, altså vedtatt av Stortinget. Dette fikk Solvang til å stille det betimelige spørsmålet til Gulati:

– Hvordan kan du da peke på inkassobransjen?

Og dermed var vel i grunnen intervjuet i boks…

Det er åpenbart at det er lettere å komme med konfronterende spørsmål, gjerne slike som begynner med hvorfor etter at man har satt rammene på den måten Solvang gjorde her.

Kennedys ekteskap
På en måte likner oppbyggingen av dette intervjuet på et klassiske eksempel fra amerikansk journalistikk. (Finner ikke lenke, kan noen hjelpe?) Ted Kennedy hadde trøbbel i ekteskapet, og satt i et intervju. Han hadde flyttet fra kona, og var i praksis skilt.

Journalistens mål var å få Kennedy til å snakke om dette. Men har gikk ikke rett på og spurte om hvordan det stod til. I stedet startet han med noen åpne spørsmål om hva Kennedy generelt mente om politikeres ekteskap og hvorvidt dette var noe velgerne burde vite noe om.

Kennedy svarte at det var viktig for velgerne å ha innsyn i dette. I amerikansk politikk henger slikt sammen med personlighet, synet på familiepolitikk, trofasthet og ikke minst moral.

Så etter at Ted Kennedy hadde svart på generelle spørsmål om ekteskap, politikk og åpenhet, fikk han følgende spørsmål:
– Mr Kennedy. What the current state of your marriage?

Den kom han ikke unna…

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.