Slik svarer den som ikke vil svare

I medietreningen lærer vi bort en metode for å svare på noe samtidig som du leverer ditt eget budskap. Vi kaller det ABC-teknikken. Det er en måte å svare på som gjør at du høres ut som om du svarer, men ikke egentlig svarer  på spørsmålet. Journalister er dessverre ikke nok opptatt av dette, og lar mange smette unna ved hjelp av ABC-teknikken.

Noen vil si det er å vri seg unna et spørsmål. Andre ser det som nettopp å få en anledning til å levere budskapet sitt. For journalistenes del gjelder det å vite at ABC-teknikken finnes, slik at de kan stille spørsmålet på nytt eller komme med et oppfølgningsspørsmål.

Teknikken forklart
ABC-teknikken kalles ABC-teknikken fordi den som svarer går gjennom tre faser:

A – Acknowledge the question
B – Bridge
C – Communicate

I A-fasen må den som svarer anerkjenne at det er stilt et spørsmål. Det kan være så enkelt som å si at “det er et interessant spørsmål”

I B-fasen må vedkommende bygge en bro. Det kan typisk være “men det som er viktig fos oss, det er at…”

I C-fasen leveres budskapet. Communicate, som det heter på nynorsk.

Kissinger , Dagbladet og lakrispiper
Poenget med denne teknikken er å få levert budskapet sitt uansett spørsmål. En mann som er mester i dette, er henry Kissinger. Han er kjent for å si til reportere:

– Hvilke spørsmål har dere til svarene mine?

Vi fikk et levende eksempl på bruk av ABC-teknikken i Dagbladet her om dagen. Det gjaldt en sak om at det er vanskelig for tax free-butikkene å selge lakrispiper all den tid det ikke er lov å reklamere for dem. Dagbladet snakket dermed med avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Jacob Linhave, om dette. Her er spørsmål og svar:

– Forstår du at mange trekker på smilebåndet av denne strenge håndhevelsen?

Jeg skjønner at noen kan trekke på smilebåndet, men vi er opptatt av å beskytte barn og unge og vi er meget glade for at bare tre prosent av ungdommer i alderen 16–24 år røyker daglig.

Her bruker Linhave ABC-teknikken:

A: Jeg skjønner at noen kan trekke på smilebåndet (acknowledge, anerkjenn)
B: …men vi er opptatt av (bridge, bygg bro)
C: å beskytte barn og unge og vi er meget glade for at bare… (communicate, levér budskapet ditt)

Her er det egenlig ikke snakk om å vri seg unna heller, for Linhave svarer jo faktisk bekreftende på spørsmålet om smilebåndet. Men han benytter også sjansen (siden han har ordet) til å komme med sitt egentlige budskap.

Jeg har et fint eksempel på ABC-teknikken brukt av DNB-sjef Rune Bjerke, men det sparer jeg til en annen gang 🙂

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.