Getting the lie on tape


Sandberg-saken ruller og går. Det er verdt å merke seg at den moderne intervjuteknikken ikke dreier seg så mye å bryte ned intervjuobjektet til han tilstår i skjelvende angst.

Nei, i dag handler det om det amerikanerne kaller “getting the lie on tape.” Det ligger nært sammen med trenden om åpne spørsmål. Intervjuobjektet skal få anledning til å forklare seg fritt og velge sine egne ord. Men journalisten skal ta vare på det som sies, og kanskje senere konfrontere intervjuobjektet

Konfrontere
Marja Grill (bildet) i Uppdrag Granskning på SVT sa på SKUP-konferansen for noe år siden:

«Ta utgangspunkt i at alle ljuger, og la dem gjøre det. Det ser bra ut når du konfronterer dem etterpå.»

Jeg sier ikke at noen av aktørene i Sandberg-saken ljuger. Jeg bare påstår at de har fått rikelig anledning til å forklare seg, og hvis plutselig en journalist oppdager noe i et råstoff, eller i det lange Dagsnytt 18-intervjuet, da kommer det til å bli brukt for alt det er verdt.

USA
For øvrig skal det litt til å runde ljug-o-meteret med like stor eleganse enn USAs president, Donald Trump. Sjekk denne siden som holder styr på det hele.

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.