Er det sabotering av intervjuet når kulturministeren gjentar seg selv åtte ganger?

Kulturminister Thorild Widvey var i Dagsnytt 18 i dag. Hun mente sikkert å “stay on message”. Men det må være lov å spørre om hun egentlig saboterte intervjuet.

Har tiltro: Kulturminister Thorild Widvey gjentok seg selv i Dagsnytt 18
Sterk i troen: Kulturminister Thorild Widvey gjentok seg selv i Dagsnytt 18. Skjermdump: tv.nrk.no.

Regjeringen vil ikke ha så mange regler for å gi penger til folk som lager film. De har ønsket å gjøre alt lettere, og har strøket en del krav som den forrige regjeringen stilte, som for eksempel at det skal være 40 prosent kvinner i filmproduksjonene.

I Dagsnytt 18 på NRK P2 (direkte til radioinnslaget) og NRK2 (hele TV-programmet) stilte kulturministeren for å forsvare dette.

Det ble raskt klart at hun hadde bestemt seg for hvordan budskapet skulle selges. Full tillit til at filmbransjen selv kan sørge for høyere kvinneandel, det var mantraet.

Programleder Sigrid Sollund og debattantene Sunniva Ørstavik (likestillingsombud) og Anne Sewitsky (filmregissør) forsøkte å peke på ulike forhold ved norsk film som skulle tilsi fortsatt kvotering. Widvey på sin side var stort sett opptatt av å gjenta dette med at hun har tro på/tillit til/tiltro til at filmbransjen selv kan fikse dette. For øvrig er regjeringen for likestilling, kunne hun fortelle.

Kjønnsubalansen i norsk film er dokumentert såpass ofte at nrk.no har en egen kategori for saker om dette. I tillegg bevitnet Sewitsky at hun aldri hadde fått laget filmene sine om ikke hun hadde blitt kvotert fram her og der.

Kanskje var Widvey mest opptatt av å levere de innøvde linjene om tillit/tro/tiltro, for hun brukte i alle fall Sewtisky som et eksempel på at det nytter å komme seg fram selv om man er kvinne. Sewitsky var heldigvis åndsnærværede nok til å forklare at det var nettopp det motsatt som var tilfelle, og at hun akkurat hadde fortalt henne dette.

Det er selvsagt legitimt at det finnes flere meninger om kvoteringer er rett. I Norge går det grovt sett en linje mellom høyre og venstre i politikken på dette spørsmålet. Det er greit.

Men her er problemet: Jeg talte åtte tilfeller av at Thorild Widvey hadde tro/tillit/tiltro til at filmbransjen fikser dette selv. Og det er da det blir noe mer enn komisk. Da fungerer det nærmest som sabotasje av en legitim diskusjon og ligger farlig nært å motarbeide et viktig demokratisk verktøy, nemlig det politiske intervjuet.

Kan jeg bruke et så sterkt ord som sabotasje? Vel – for meg er dette et planlagt grep som intervjuobjektet selvsagt vet at ikke er konstruktivt for selve debatten. Snarere tvert imot. Så hvis det ikke er sabotasje, hva er det da?

På den annen side – er det lov å sutre om dette, da? Skal ikke journalistene selv bare ordne opp i sånt ved å fortsette å stille utfordrende spørsmål?

Joda, vi skal gjøre vårt.

Men det må samtidig være lov å påpeke teknikker som rett og slett svekker kvaliteten på den offentlige samtalen, og som i beste fall framstår som litt komisk.

One thought on “Er det sabotering av intervjuet når kulturministeren gjentar seg selv åtte ganger?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.