Er kritiske spørsmål vanskelige spørsmål?

Jeg satt tidligere i dag på Svarte Natta-konferansen i Tromsø og ventet på å holde mitt eget foredrag om intervjuteknikk. På podiet foran meg var det en debatt om OL i Tromsø og Oslo. Fra salen kom et kritisk spørsmål. La oss se nærmere på det spørsmålet.

Spørsmålet fra salen kom etter et langt ordskifte om pressens og NRKs rolle i Oslos og Tromsøs OL-prosesser. Det var omtrent som følger:
Er nordnorske journalister nå diskvalifisert fra å stille kritiske spørsmål om OL-planene?
Det er selvsagt meta-interessant at det er et kritisk spørsmål som handler om et kritisk spørsmål, men la meg ikke spore av…

Kritisk
Spørsmålet er formet som et typisk, kritisk spørsmål. Vi stiller slike hele tiden, ut fra et ønske om å utforske hvor grensa går for et fenomen, et ønske om å se hva som skjer hvis vi setter ting på spissen og et ønske om å kanskje provosere fram den egentlige meningen bak et standpunkt. Sånn er vi. Vi er journalister.
Men selv om spørsmålet er kritisk, er det ikke spesielt vanskelig å besvare.
Spørsmålet gikk nok til hele panelet, men det var NRKs Per Arne Kalbakk som svarte. I korte trekk sa han rett og slett dette:
Nei.
Og det kan han lett gjøre, for det er trolig sant. Både subjektivt for Kalbakk og objektivt. Det er jo ikke sånn at noen journalister er diskvalifisert fra noe slikt.
Polemisk
Det kritiske poenget i spørsmålet er jo selvsagt et polemisk poeng, men dette polemiske ponget danner altså et premiss som er så lett å avfeie at det gjør spørsmålet veldig lett å besvare. Det er bare å si nei. Så lenge det bærende premisset i spørsmålet ikke er dønn presist og uangripelig, så vil det kunne ødelegge kraften i hele spørsmålet. I tillegg skal vi huske at medietrente personer og politikere kan peise på med svarteknikken sin etter at de har svart “nei”, for de har jo fått ordet.
NAV
Her er et annet eksempel på et kritisk spørsmål med polemisk poeng, denne gangen i en viktig artikkel om NAV. Artikkelen avdekket fortjenstfullt endel som NAV må svare for, men i spørsmålet nedenfor ligger det et premiss som er svært lett å avfeie.
Selvsagt er det ikke et lotteri. Men talsmannen for NAV har jo fått ordet, så hvorfor ikke si litt om den fine brukerundersøkelsen?
Skjermdump: dagbladet.no
Skjermdump: dagbladet.no
Det er forresten ikke alltid vi får sånne svar. Noen ganger bir intervjuobjektetet ganske muggent. Som her, når Morgenbladet intervjuer Kjetil Korslund, som hadde skrevet noe drøyt om AUFs Eskil Pedersen på Facebook:
Faksimile: Morgenbladet
Faksimile: Morgenbladet

One thought on “Er kritiske spørsmål vanskelige spørsmål?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.