Hva Sir Alex Ferguson kan lære oss om intervjuteknikk

Image: Alex Ferguson - My Autobiography
Gode råd: Sir Alex er ute med ny selvbiografi.

Sir Alex Ferguson er ute med ny bok. My Autobiography kom ut denne uka. Som United-fan kasta jeg meg over den og fikk som forventa mye om fotball. Men jeg ble overraska over å finne et klokkeklart råd om intervjuteknikk.

Boka har vært mye omtalt hele uka, og kom i salg torsdag. Den handler selvsagt om tida hans som manager i Manchester United, men han har selvsagt pådratt seg noen erfaringer når det gjelder å behandle pressen.

I et kapittel om mediene skriver Sir Alex:

I loved it when a journalist asked a big long question because it allowed me time to prepare my answer. The hard ones were the short questions: ‘Why were you so bad?’ That kind of pithy inquiry can cause you to elongate your response. You stretch it out while you’re trying to think (…).

Lytt til erfarne folk
Jeg tror det er viktig å lære av alle som har klare erfaringer. Her har vi en som har sittet i pressekonferanse etter pressekonferanse og erfart hva som er lett og hva som er utfordrende.

Han er kanske klar: De korte spørsmålene er de mest utfordrende. Legg merke til hva han sier om de lange spørsmålene:

Jeg elsket lange spørsmål, for det ga meg tid til å forberede svaret.

Legg også merke til hva slags eksempel han bruker på et kort og utfordrende spørsmål:

– Hvorfor var dere så dårlige?

– Hvorfor? er et av de vanskeligste spørsmålene vi har i arsenalet som journalister. Det er tre grunner til det:

  1. Det er et åpent spørsmål, og dermed må intervjuobjektet ta mer ansvar for å formulere noe vettugt enn om han fikk noe ferdig servert som han kunne svare ja eller nei til.
  2. Spørreordet “hvorfor” avtvinger en forklaring, en refleksjon, en argumentasjon som de andre spørreordene ikke gir oss. “Hvem, hva, hvor” krever hukommelse, men ikke refleksjon.
  3. Mange intervjuobjekter oppfatter “hvorfor?” som konfronterende, og reagerer med å gå i forsvarsposisjon.

Forberedte svar
Ikke misforstå meg. Det er helt OK at intervjuobjektene er forberedt og at de gir svar de både har tenkt gjennom og kan stå for. Men i tilfellet Sir Alex og mange andre medietrente folk, så dreier det seg ofte om å komme med svar som passer dem selv best. Eller spillergruppa. Kanskje eierne.

Minst av alt føler nok Sir Alex-ene at de har noen forpliktelse til å være åpne og frimodige overfor journalister. Sir Alex beskriver selv en periode der han hadde en tendens til å gi ærlig uttrykk for frustrasjoner, frykt og svakheter på pressekonferansene. Han fikk råd (fra en journalistvenn) om å holde opp med det, og heller tenke på å holde en slags maske.

It was my duty to protect the dignity of the club and all that we were doing. It was important to be on the front foot and control the conversation as much as possible.

Lange spørsmål
Vi ser altså at han ønsker kontrollere intervjuene slik at han kan gi klubben en verdighet han tydeligvis ikke kan gi om han ikke får sitte og tenke seg om mens journalistene kverner på lange spørsmål. (Jeg minner om at det lengste spørsmålet som ble stilt til 22 juli-kommisjonen av på ett minutt og seks sekunder. Sir Alex ville elska det.)

Det er grunn til å tro at et kort og åpent spørsmål bidrar til mer spontanitet i svarene.

Dermed mer ærlig.

Dermed mer interessant.

3 thoughts on “Hva Sir Alex Ferguson kan lære oss om intervjuteknikk

  1. Dette er et meget bra innlegg, og jeg vil spesielt trekke fram at jeg har stor sans for de som klarer å finne lærdom fra “alternative kanaler”.

    Jeg ser fram til å lese denne selv, ikke for at jeg er MU-fan men fordi bøker som dette er fine inspirasjonskilder for eget virke.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.