What the FAQ?

Et intervju kan brukes til mye rart. Jeg pleier å tenke at intervjuet som metode i alle fall kan brukes til tre ting:

  • research
  • dokumentasjon
  • presentasjon

Når det gjelder det siste momentet – presentasjon – så mener jeg de tilfellene der spørsmålene er med i sluttproduktet, enten en artikkel, en sak eller en sending.

Jeg er sikkert ikke den eneste som har oppdaget at spørsmålene mine ikke alltid egner seg til presentasjon – “øøh, kan du si noe om, jeg vet ikke, er det mulig å si noe om forskjellen på, altså du hadde jo en annen jobb før…” og at jeg trenger å fjerne dem.

Det vanlig er selvsagt å legge opp teksten slik at spørsmålene bakes inn i alt det andre, parafraseres eller har form som indirekte tale. (“Jeg spurte henne hva som er den viktigste forskjellen på den gamle og den nye jobben.”)

Men her er en annen måte å gjøre det på: Legg opp spørsmålene dine som en FAQ, slik som radiogeniene i This American Life.

Hør hvordan de gjør det i episoden “Mapping” der reporter Nancy Updike besøker en bedrift som lager en elektronisk luktsensor. En kunstig nese, kan du si.

Hva er en FAQ? Jo, det en en liste med oversikt over spørsmål som ofte blir stilt i en sammenheng. Mange nettsider har en FAQ, en liste over Frequently Asked Questions. Ofte Stilte Spørsmål, heter det gjerne på norsk.

Updike gjor det elegang og morsomt, ved at hun lar en datastemme lese opp spørsmålene hun tenker seg er de mest vanlige folk har til virksomheten:

  • Does the electronic nose look like a nose?
  • What can the electronic nose smell, and what can’t it smell?
  • What will the electronic nose be used for?

Og så videre. Jeg synes det er en morsom vri. Den kan selvsagt ikke brukes for ofte, men kanskje kan du stjele ideen til en sak du selv lager? Gi meg beskjed om det funker, i så fall. Twitter: @steffenfjaervik

Hele episoden fra This American Life kan leses i transkribert versjon, men da forsvinner mye av poenget og fiffigheten som ligger i radioversjonen.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.