Er Trond Ali Lindstad en jødehater?

Ja/nei-spørsmål har fått dårlig rykte. Morgenbladet viser oss hvorfor.

Faksimile: Morgenbladet 16.11.12

Det første spørsmålet i den første artikkelen i Morgenbladet fredag går til Trond Ali Lindstad, og det er dette:

– Er du jødehater?
– Nei.

Spørsmålet kommer etter en uke der Lindstad har vært hovedperson i en serie som handlet om han skulle få Kongens fortjenstmedalje til tross for ytringer han har kommet med om jøder. Lindstad er lege, gammer ml-er og muslimsk konvertitt. Det var spesielt et blogginnlegg fra 2010 som var grunnlaget for debatten.

Les hele artikkelen på Morgenbladet.no

Balanse
Riktignok balanserer Lindstad dette med å henvise til at han kjenner mange fine jøder, også, men i norsk politisk debatt den siste tiden har nok denne balansen ikke helt bli anerkjent, for å si det slik…

Vel, dette skulle jo ikke handle om Lindstad og jødene, men om intervjuteknikk.

De siste årene har vi journalister fått en større bevissthet rundt lukkede spørsmål, spesielt ja/nei-spørsmål. Dette er spørsmål som avkrever et klart svar, det deler verden inn i svart eller hvitt, og de innbyr ikke til anekdoter, for å si det mildt.

Den kanadiske intervjuguruen John Sawatsky har det også på listen over de sju dødelige syndene som en intervjuer kan begå.

Journalistens verktøykasse
Samtidig er lukkede spørsmål et viktig del i den verktøykassa vi journalister drasser med oss i hodet og på blokka. Jeg har tidligere skrevet om hvordan vi bruker lukkede spørsmål riktig i artikkelen Et lukket spørsmål om Rune Øygard.

I Øygard-artikkelen argumenterer jeg for at ja/nei-spørsmålene har en viktig funksjon, og for ikke å gjenta meg selv, vil jeg heller sitere en gammel lærebok, nemlig Knut Røes Intervjuet i radio og fjernsyn fra 1990. Her står det:

Brukt med måte er ja/nei-spørsmål et presist verktøy. (…) Når tiden er inne for en avklaring, eller når vi trenger en utvetydig dokumentasjon, da legger vi inn et rent snitt og krever et ja eller nei: “Har du mottatt svarte penger noen gang?”

Legg merke til spørsmålet Røe bruker som eksempel. La oss sammenlikne det med spørsmålet til Lindstad i Morgenbladet: “Er du jødehater?”

Felles plattform
Forskjellen er stor. Et spørsmål om svarte penger er ikke spørsmål om øynene som ser. Enten er det betalt skatt av pengene eller så er det ikke. Det ville vært tåpelig å besvare et sånt spørsmål med et spørsmål som “Hva mener du med svarte penger?”. (Eller “kjeinne og kjeiine”, som jenta sa….)

Det er altså rimelig å anta at intervjuer og intervjubjekt har funnet en felles plattform. 

Premisser
En felles plattform er et viktig begrep i kommunikasjonsteorier. Det dreier seg egentlig om at man må være enige om noen premisser for å kunne gå videre og konse på det som er viktig, nemlig svaret som gis.

Ja/nei-spørsmålet skal altså slå fast noe utvetydig, det skal avklare et spørsmål. Da kan et ikke være tvil om de begrepene man legger inn i spørsmålet. Man må ha felles plattform. Man må ha et presist begrep å ta stilling til. Med mindre man bare ønsker å bruke spørsmplet som en gimmick, som et anslag i starten av teksten. (Slik fungerer det brukbart i denne sammenhengen, men det er ikke poenget mitt.)

Så rekk opp hånda alle som synes at utrykket jødehater er et presist begrep. Tenkte meg det.

Verdiløst
Altså blir et spørsmål som inneholder begrepet jødehater bortimot verdiløst som informativt element. Det er mulig det fungerer som en provokasjon som skal få opp temperaturen i intervjuet, men som avklaring? Nei.

Nå skal det sies at resten av artikkelen i Morgenbladet selvfølgelig bidrar til å belyse Lindstads ståsted. Men det er på tross av spørsmålet som setter det hele i gang. OK, da, kanskje ikke på tross av, men dette spørsmålet er ikke det som forteller oss om Lindstad er jødehater eller ikke.


Dette innlegget er endret noe i forhold til den første versjonen. Takk til
Ida Korneliussen som påpekte at jeg godt kunne tatt mer hensyn til at spørsmålet var ment som en fengende introduksjon til artikkelen. Det er jeg enig i, så det har jeg flettet inn i teksten.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.