Mer om sommerkonferansen i Kristiansand

Jeg påpeker åpenbart et spørsmål i en tekst. Foto: Audhild Haugeberg

Jeg holdt kurs i intervjuteknikk på Sommerkonferansen til Agder journalistlag i Kristiansand 24. august.

Jeg måtte reise fra byen etter at jeg selv var ferdig, men det var åpenbart mye på programmet som hadde vært interessant å følge.

Du kan jo selv se referatene fra konferansen.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.